Avís Legal i Política de Privacitat - New Decor Avís Legal i Política de Privacitat - New Decor

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://www.new-decor.com (d’ara endavant el lloc web), seran tractats en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web seran tractats per EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW- *DECOR, S. a., amb domicili per a l’exercici de drets en *AV *Mare de *Deu de Montserrat, Pol.*Ind. Sant Pere *Molanta,, 92-94 – 08799 OLÈRDOLA (Barcelona). Email: info@new-decor.com.

Finalitats del tractament

Informar-lo sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.

Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si escau.

Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.

Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet identificar a l’interessat en cap moment.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractats únicament sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l’usuari.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicats a tercers, excepte obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per a rebre comunicacions comercials, seran conservats mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades personals per a participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per a participar en presents processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.

Quan l’usuari enviï les seves dades per a contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.
Dades de trànsit, estadístics i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que li identifiqui dirigit a *AV *Mare de *Deu de Montserrat, Pol.*Ind. Sant Pere *Molanta,, 92-94 – 08799 OLÈRDOLA (Barcelona). Email: info@new-decor.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per a fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Ús de les cookies en el lloc web

Aquesta Web utilitza exclusivament “cookies” d’ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.

Les “cookies” que pot utilitzar aquest lloc web són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en l’ordinador amb l’única fi de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, d’acord amb el que s’estableix en l’article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (*LSSI).

L’usuari té la possibilitat d’impedir la instal·lació de “cookies” en el seu disc dur, configurar el seu navegador per a ser informat abans que les “cookies” s’emmagatzemin en el seu ordinador o per a eliminar les que s’hagin instal·lat. L’usuari pot configurar el seu navegador per a especificar les “cookies” que poden ser acceptades i les que no, pot també acceptar “cookies” de sessió, de manera que s’eliminin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les “cookies” individualment.

Encara que li advertim que el fet de no acceptar les “cookies” del nostre lloc web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació perquè puguem prestar-li els nostres serveis.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les “cookies”.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil en les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, consent expressament l’accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin en el seu mur. La seva petició per a connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, sent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent retirar est en qualsevol moment.

La publicació de comentaris i continguts en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d’aquests.

II. AVÍS LEGAL

Identificació
En compliment amb l’haver d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S.A. (EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S.A.), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web https://www.new-decor.com.

Denominació: EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S. a.
Domicili: EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S.A. *AV *Mare de *Deu de Montserrat, 92-94 Pol.*Ind. Sant Pere *Molanta,
Telèfon: 938924186 938924184
Email: info@new-decor.com
CIF: A58707464
Inscripció registral: *Reg.*Merc.Barcelona, Tom 9637/Foli 152/Fulla B-20353/Secció gral. Inscripció 1a

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S.A. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit d’EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S.A..

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part d’EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S. a., tret que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S. a., no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S. a. no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per EQUIPAMENTS COMERCIALS *NEW-*DECOR, S. a., per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d’OLÈRDOLA.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search